LISTA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU
BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
(d. INŻYNIERII I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA) SGGW

linia


powrót do głównej strony

W związku z licznymi pytaniami od byłych studentów naszego Wydziału postanowiłem opublikować listę wszyskich absolwentów. Była ona przygotowana z okazji 50-lecia Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska SGGW w czerwcu 1996 roku i 60-lecia w czerwcu 2006 roku. Listy zostały opublikowana drukiem w Kronice Jubileuszowej 1996 (Wydawnictwo Fundacja Rozwój SGGW ISBN 93-86980-13-3) i Kronice Jubileuszowej 2006 (Wydawnictwo SCRIPT na zlecenie SGGW ISBN 83-89716-08-9). W następnych latach staram się ją aktualizować w miarę zdobywania dyplomów przez następnych absolwentów. Od 2000 roku, tzn. od daty piewrwszych promocji na kierunku Ochrona Środowiska, dołączyłem również absolwentów tego kierunku (do 2011 dyplomy wydawało Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, potem ten kierunek został włączony w strukturę Wydziału).

Podstawą sporządzenia list była księga obron prac dyplomowych, a podstwą zaliczenia do określonego kalendarzowego rocznika - data obrony.  W związku z tym szereg osób które spóźniły się z obroną, zostało umieszczonych w spisie osób następnego rocznika. Należy pamiętać, że na liście danego rocznika są studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych łącznie.

Słyszałem uwagi, że w niektórych nazwiskach są błędy. Zauważone błędy proszę zgłaszać na mój adres (mail - patrz strona główna). Wydaje mi się jednak, że lepiej udostępnić listy z drobnymi błędami, niż wcale. Mam nadzieję, że przyczynią się one do lepszej integracji naszego środowiska zawodowego i podtrzymania starych przyjaźni i znajomości. W końcu jak napisał do mnie jeden z moich kolegów z roku "były to nasze najlepsze lata"....

Obejmuje absolwentów od początku istnienia Wydziału do 2020 roku włącznie


Ze wzgledu na polecenie Inspektora RODO SGGW wyświetlanie strony zostało zablokowane

stare_czasy stare_czasy stare_czasy

Strona rocznika 1976

Strona główna SGGW     Strona główna Wydziału

Poniżej sprawozdanie z wyprawy do Mezopotamii zorganizowanej przez rocznik 1977

do góry     powrót do głównej strony